Firma Ján Kyseľ - ReMont, bola založená v roku 1995. Sídlo firmy je v Leviciach na ul. Kusá Hora 1.

  K zabezpečeniu plného rozsahu stavebných prác sme vytvorili všetky podmienky, ktoré nám umožňujú realizáciu stavieb na kľúč.
Máme k dispozícii: vlastný stavebný dvor, stavebné stroje, nákladné automobily, strojové, výrobné a technické vybavenie.
  Vo firme je v súčastnej dobe zamestnaných 20 kvalifikovaných pracovníkov v oblasti prác HSV a PSV, z toho 2 riadiaci pracovníci, s korými vykonáva nasledovné práce:

- zemné práce,
- demolácie, búracie práce,
- murárske práce,
- tesárske práce,
- montáž sádrokartónu a vysiacich stropov,
- izolácie proti vode, tepelné izolácie,
- podlahové krytiny, podlahy z dlaždíc
a keramické obklady,
- spevnené plochy a komunikácie,
- montáž kamenárskych výrobkov
a zámkovej dlažby,
- maľby, tapety, nátery,
- povrchové úpravy exteriérov a intriérov,
- klampiarske konštrukcie,
- vodoinštalačné práce a ÚK,
- elektroinštalačné práce.